Obezite Cerrahisi - İstanbul Cerrahi

Obezite Cerrahisi

Obezitenin derecesini belirlemek amacıyla birçok sınıflama tanımlanmış. Bunlar arasında dünyada en yaygın olarak kullanılan ve kolay hesaplanan yöntem BMI (body mass index, VKİ, vücut kitle indeksi) ile ifade edilir.

Obezite tıpta vücut yağ dokusunun normalden fazla olması olarak tanımlanır. Obezitenin derecesini belirlemek amacıyla birçok sınıflama tanımlanmıştır. Bunlar arasında dünyada en yaygın olarak kullanılan ve kolay hesaplanan yöntem BMI (Body Mass Index, VKİ, Vücut Kitle İndeksi) ile ifade edilir. 

Vücut Kitle Indeksi, kişinin ağırlığının (kg), boyunun karesine (m²) bölünmesi ile elde edilen rakamdır. Obezite indeksi (ölçütü) olarak kullanılır. Birimi kg/m² dir.

Obezite, bugün dünyada kabul edilen en büyük sağlık sorunlarından bir tanesidir. Başlangıçta gelişmiş ülkelerin sorunu olarak kabul edilirken, gelişmekte olan ülkelerde de gelir düzeylerinin artması, batı yaşam tarzının benimsenmesi, enerji alımı artarken enerji harcanmasının azalması ile tüm dünyada toplum ayırımı gözetmeksizin hızla artmaktadır. 

Günümüzde, önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci önemli nedeni obezitedir. Önümüzdeki yıllar içerisinde obezitenin 1 .sıraya geçmesi beklenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de yayınladığı deklarasyonunda, modernizasyon ve ekonomik büyümenin, standartlarda artışa yol açarak obeziteyi küresel bir epidemi haline getirdiğini, 2002 yılında ise 21. yüzyılın en önemli sağlık sorunu olarak kalacağını bildirmiştir. ABD’de yeni yapılan tahminler, nüfusun %30’unun obez olduğunu ve 2030 yılında pek çok eyalette obezite sıklığının %50’ye varacağını göstermektedir. Türkiye’de obezite prevalansının gelişmiş batı ülkelerinden aşağı kalmadığı son yapılan çalışmalarda anlaşılmaktadır. Türk erişkin toplumunda obezite prevalansı, özellikle kadınlarda %30 gibi kritik yüksek oranlara ulaşmıştır. Türkiye Diyabet, Obezite ve Hipertansiyon Epidemiyolojisi Araştırması-2 (TURDEP-2) 2010 çalışmasında ise bu oranların erkeklerde %27 kadınlarda %44’e ulaştığı görülmüştür.

Şişmanlık, alınan kalori miktarının harcanan kalori miktarından fazla olması sonucu vücutta yağ miktarının artmasıyla sonuçlanan bir hastalıktır. Besinlerle alınan enerji, harcanan enerji miktarından fazla ise kilo alımı ortaya çıkar. Bununla beraber çok sayıda neden obezitenin gelişiminden sorumlu tutulmuş, bunlar tek başına olabildiği gibi birlikte de görülebilmektedir. Bunlar arasında  metabolik,  genetik faktörler, sedanter yaşam (aktivite kısıtlılığı), yaş ve cinsiyet ,etnik ve kültürel farklılıklar, diyet alışkanlıkları, sigara gibi durumlar  sayılabilir. Yaş, cinsiyet, ırk ve genetik faktörler değiştirilemeyen risk faktörleridir.

Restriktif Kısıtlayıcı Ameliyatlar

Malabsorbtif  Emilimi Bozan Ameliyatlar

Mikts Hem Kısıtlayıcı Hem Emilimi Bozan Ameliyatlar

Obezite Cerrahisi

Obezite Koordinatörümüzle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.