Doç. Dr. Emrah İpek - İstanbul Cerrahi

Doç. Dr. Emrah İpek

Kardiyoloji
 • Erzincan Anadolu lisesi, 1993-2000
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (ING), 2000-2006
 • Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesi, 2006-2011 (Kardiyoloji İhtisası)
 • Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesi, 2006-2011 (Kardiyoloji İhtisası)
 • Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2011-2015 (Mecburi Hizmet)
 • Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015-2017 (Kardiyoloji Başasistanı)
 • Ochsner Health Center, LA, ABD, 2016 (Elektrofizyoloji Observer)
 • İstanbul Aydın Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, 2017-2018 (Yardımcı Doçent Dr)
 • İstanbul Aydın Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, 2018 (Doçent Dr)
 • Koroner ve periferik arteryal girişimler
 • Perkutan yolla konjenital kalp defekt girişimleri
 • Kalıcı kalp pili ve ICD implantasyonu ve takibi
 • Transtorasik ve transesofageal ekokardiyografi
 • Ritm ve Tansiyon Holter
 • Efor testi
 • 1. TURK KARDIYOLOJI DERNEGI YETERLILIK BELGESI, TURK KARDIYOLOJI DERNEGI YETERLILIK BELGESI, ISTANBUL, Sertifika, 21.09.2015 -21.09.2020 (Ulusal)
 • Türk Kardiyoloji Derneği, 2007-
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği, 2007-
 • Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Birliği, 2016-
 • Ankara Tabip Odası, 2006-

1. The relationship of micronucleus frequency and nuclear division index with coronary artery disease SYNTAX and Gensini scores.
İpek E, Ermiş E, Uysal H, Kızılet H, Demirelli S, Yıldırım E, Ünver S, Demir B, Kızılet N.
Anatol J Cardiol. 2017 Jun;17(6):483-489. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2017.7582. Epub 2017 Mar 9.
PMID:28315571

2. Assessment of Right Ventricular Systolic and Diastolic Parameters in Pulmonary Sarcoidosis.
Ipek E
, Demirelli S, Ermis E, Yıldırım E, Öztürk M, Yolcu M, Araz Ö, Kalkan K. Journal of Investigative Medicine. jim-2015000027.R2.

3. The relationship between serum lipid parameters and renal frame count in hypertensive patients with normal renal functions.
İpek E,
 Yolcu M, Yıldırım E.
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017 Jun;45(4):348-354. doi: 10.5543/tkda.2017.05248.
PMID:28595205

4. Hypertensive crisis: an update on clinical approach and management.
Ipek E,
 Oktay AA, Krim SR.
Curr Opin Cardiol. 2017 Jul;32(4):397-406. doi: 10.1097/HCO.0000000000000398.
PMID:28306673

5. Neutrophil to Lymphocyte and Platelet to Lymphocyte Ratio and Their Relationship with Canadian Cardiovascular Society Angina Classification in Patients with Chest Pain.
Emrah Ipek
, Erkan Yıldırım, Mahir Cengiz, Selami Demirelli, Emrah Ermiş, Bingül Dilekçi Şahin, Mustafa Yolcu. Ankara Medical Journal. Doi:10.17098/amj.91902

6. Sarcoidosis and the heart: A review of the literature.
Ipek E
, Demirelli S, Ermis E, Inci S.
Intractable Rare Dis Res. 2015 Nov;4(4):170-80. doi:10.5582/irdr.2015.01023.

7. The relationship between elevated magnesium levels and coronary artery ectasia.

Yolcu M, Ipek E, Turkmen S, Ozen Y, Yildirim E, Sertcelik A, Ulusoy FR.
Cardiovasc J Afr. 2016 Sep/Oct 23;27(5):294-298. doi: 10.5830/CVJA-2016-023. Epub 2016 Apr 21.
PMID:27123953

8. The Relationship Between P & QT Dispersions and Presence & Severity of Stable Coronary Artery Disease.
Dilekci Şahin B, Yildirim E, Ipek E, Cengiz M, Aslan K, Poyraz E, Demirelli S, Bayantemur M, Ermis E, Ciftci C. Korean Circ J. 2016 Jan; 46:e65.

9. Assessment of side branch patency using a jailed semi-inflated balloon technique with coronary bifurcation lesions. 
Ermis E, Uçar H, Demirelli S, Ipek E, Gür M, Cayli M (2018). Archives of Turkish Society of Cardiology. Doi: 10.5543/tkda.2018.47347

10. Utility of γ-Glutamyl Transferase in Predicting Troponin Elevation in Emergency Departments. Demirelli S, Firtina S, Askin L, Gur ST, Tanrikulu CS, Ermis E, Ipek E, Kalkan K, Yildirim E, Kiziltunc A.Angiology. 2015 Oct 29. pii: 0003319715613923.

11. Coronary Artery Disease Risk Factors, Coronary Artery Calcification and Coronary Bypass Surgery.
Ulusoy FR, Yolcu M, Ipek E, Korkmaz AF, Gurler MY, Gulbaran M.
J Clin Diagn Res. 2015 May;9(5): OC06-10. doi: 10.7860/JCDR/2015/12081.5989.

12. The evaluation of the clinical utility of urocortin 1 and adrenomedullin versus proBNP in systolic heart failure.
Yıldırım E, Cengiz M, Yıldırım N, Aslan K, İpek E, Korkmaz AF, Ulusoy FR, Hatem E.
Anatol J Cardiol. 2014 Dec 25. doi: 10.5152/akd.2014.5793.

13. Relationship between left atrial functions, P-terminal force and interatrial block in chronic haemodialysis patients.
Bilen Y, Cankaya E, Simsek Z, Koza Y, Ipek E, Karakelleoglu S, Senocak H.
Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015;19(5):767-71.

14. Single coronary artery incidence in 215,140 patients undergoing coronary angiography.
Turkmen S, Yolcu M, Sertcelik A, Ipek E, Dokumaci B, Batyraliev T.
Folia Morphol (Warsz). 2014 Nov;73(4):469-74. doi:10.5603/FM.2014.0070.

15. Left ventricular mechanics in Behcet’s disease: a speckle tracking echocardiographic study.
Demirelli S, Degirmenci H, Bilen H, Ermis E, Duman H, Arisoy A, Bakirci EM, Ipek E, Askin L. Bosn J Basic Med Sci. 2014 Aug 15;14(3):160-4. doi: 10.17305/bjbms.2014.3.2.

16. Two cases of very late bare-metal stent thrombosis and literature review.
Simsek Z, Koza Y, Tas MH, Lazoglu Z, Ipek E.
Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014 Jun;18(11):1674-7.

17. The relationship between microalbuminuria and isolated coronary artery ectasia.
Turkmen S, Yolcu M, Cagliyan CE, Sercelik A, Ipek E, Tekin K, Balli M, Batyraliev T.
Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014 Jun;18(11):1661-5.

18. Speckle tracking echocardiographic analysis of left ventricular systolic and diastolic functions of young elite athletes with eccentric and concentric type of cardiac remodeling.
Simsek Z, Hakan Tas M, Degirmenci H, Gokhan Yazıcı A, Ipek E, Duman H, Gundogdu F, Karakelleoglu S, Senocak H. Echocardiography. 2013 Nov;30(10):1202-8. doi: 10.1111/echo.12263.

19. Assessment of coronary blood flow in non-ischemic dilated cardiomyopathy with the TIMI frame count method.
Saatçi Yaşar A, Bilen E, Yüksel IO, Ipek G, Kurt M, Ipek E, Bilge M.
Anadolu Kardiyol Derg. 2010 Dec;10(6):514-8. doi: 10.5152/akd.2010.168.

20. Assessment of coronary veins in patients with isolated coronary artery ectasia by antegrade coronary venous angiography.
Bilen E, Yasar AS, Bilge M, Yuksel IO, Tolunay H, Ipek E, Kurt M, Karakas F, Ipek G, Aslantas U.Coron Artery Dis. 2010 Dec;21(8):450-4. doi: 10.1097/MCA.0b013e32833fd277.

21. P-wave duration and dispersion in patients with metabolic syndrome.
Yasar AS, Bilen E, Bilge M, Ipek G, Ipek E, Kirbas O.
Pacing Clin Electrophysiol. 2009 Sep;32(9):1168-72. doi: 10.1111/j.1540-8159.2009.02460.x.

22.  Prematür Koroner Arter Hastalığı Aile Öyküsünün TIMI Kare Sayısı Üzerine Etkisi.
Ayşe Saatcı Yaşar, Ahmet Kasapkara, İsa Öner Yüksel, Emine Bilen, Emrah İpek, Özge Kurmuş, MehmetBilge.MN Kardiyoloji Dergisi. Kardiyoloji 17/2010.

23. Koroner Arter Ektazisi ve Koroner Arter Hastalığı Olan Hastalarda Serum Ürik Asit Düzeylerinin İncelenmesi.
Dr. Mustafa Yolcu, Dr. Emrah İpek, Dr. Erkan Yıldırım, Dr. Barbaros Dokumacı. Türk Girişimsel Kard. Der. 2012; 16:98-102.

24. Investigation of Arrhytmia Markers and KCNJ8-S422l Gene Mutatıon in a Populatıon with Early Repolarization Pattern on ECG.
Emrah Ermiş MD, Mustafa Yolcu, MD, Selami Demirelli MD, Emrah İpek MD, Cavlan Çiftçi MD, Veysel Sabri Hançer MD. Türk Girişimsel Kard. Der. 2013; 17:73-80.

25. Kronik Yüksek Rakıma Maruz Kalan Sağlıklı Bireylerde Kardiyak Morfoloji ve Fonksiyonlar
Yrd.Doç.Dr. Ziya ŞİMŞEK, Yrd.Doç.Dr. M. Hakan TAŞ, Uzm.Dr. Emrah İPEK, Doç.Dr. Fuat GÜNDOĞDU,Uzm.Dr. Yavuzer KOZA, Yrd.Doç.Dr. Ednan BAYRAM, Prof.Dr. Mahmut AÇIKEL, Prof.Dr. Şule KARAKELLEOĞLU, Prof.Dr. Hüseyin ŞENOCAK. MN Kardiyoloji 20/2013.

26. İritabl Barsak Sendromlu Hastalarda Sağ Ventrikül Sistolik ve Diyastolik Fonksiyonlarının İki Boyutlu Speckle Tracking Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi.
Dr. Selami DEMİRELLİ, Dr. Havva YILMAZ, Dr. Emrah ERMİŞ, Dr. Emrah İPEK, Dr. Sinan İNCİ, Dr. Arif ARISOY, Dr. Hakan DUMAN, Dr. Bingül Dilekçi ŞAHİN, Dr. Ali Fuat KORKMAZ. MN Kardiyoloji 22/2015.

27. Prematür Koroner Arter Hastalığı Aile Öyküsünün TIMI Kare Sayısı Üzerine Etkisi
Ayşe SAATÇİ YAŞAR, Ahmet KASAPKARA, İsa ÖNER YÜKSEL, Emine BİLEN, Emrah İPEK,Özge KURMUŞ, Mehmet BİLGE. MN Kardiyoloji 17/2010.